Mynd1
Ólafsfjörður
Mynd2
Dalvíkurbyggð
Mynd3
Jarðböðin í Mývatnssveit
Mynd4
Þórshöfn
Mynd5
Raufarhöfn
Mynd6
Húsavík

Á heimasíðu Sambands stjórnendafélaga eru eyðublöð vegna umsókna af ýmsu tagi.

Styrkir

Heilsustyrkur Allt að 75% af reikningi, hámark 25.000 kr. til félagsmanna á hverju 12 mánaða tímabili.  Regluleg ástundun í sund- skíða- eða golfiðkun, ásamt líkamsræktarstöðvum er styrkhæf.
Útilegukortið og Veiðikortið
BERG selur félagsmönnum sínum þessi kort með 50% afslætti.
Miðar í Hvalfjarðargöngin BERG selur félagsmönnum sínum miðana á 635.- kr stk.
Menntunarstyrkur 150.000 kr. á ári fyrir starfstengt nám, 45.000 kr. fyrir tómstundanám á 12 mán tímabili, hámark 80% af reikningi
Sjúkradagpeningar Allt að 80% af meðallaunum síðustu 12 mán. Bótatími allt að 12 mán
Sjúkraþjálfun og -nudd
Allt að 75% af kostnaði, 3.500 kr. í hvert skipti. Hámark 35 skipti á 12 mán. tímabili.
Kírópraktor  Allt að 75% af kostnaði, 3.500 kr. í hvert skipti. Hámark 35 skipti á 12 mán. tímabili.
Gleraugu 75% af kostnaði, hámark 60.000 kr. á 4 ára fresti.
Laseraugnaðgerðir 75% af kostnaði, hámark 150.000 kr. á 4 ára fresti.
Heyrnartæki 75% af kostnaði, hámark 2 x 150.000 kr. á 4 ára fresti
Sálfræðingur, félagsráðgjafi 75% af kostnaði, hámark 12.000 kr. í 20 skipti á 12 mán. tímabili.
Heilsudvöl 75% af kostnaði, hámark 150.000 kr. á 12 mán. tímabili.
Fæðingarstyrkur 100.000 kr. með nýfæddu barni á fyrstu 8 vikum eftir fæðingu.
Ættleiðing Greiddur hluti kostnaðar, hámark 200.000 kr. fyrir hvert barn á 24. mán. tímabili.
Glasa- og tæknifrjóvgun  75% af kostnaði, hámark 150.000 kr. Allt að 4 sinnum á 2 ára fresti
 Forvarnir  Greitt skoðunargjald hjá leitarstöðvum krabbameinsfélaga, Heyrna- og Talmeinastöðva.
Heilsufarsskoðun 75% af kostnaði, hámark 36.000 kr. á 4 ára fresti.
Hjartavernd 75% af kostnaði, hámark 25.000 kr. á 4 ára fresti.
 Krabbameinsskoðun  75% af kostnaði, hámark 32.000 kr. á 24 mán. tímabili.
 Hópskoðun kvenna  greidd að fullu, þ.e. legháls- og brjóstaskoðun
 Ferðakostnaður  Vegna veikinda, aðgerða og rannsókna að læknisráði, 25.000 kr. á hverja ferð fram og til baka sem er yfir 400 km. Hámark 12 ferðir á ári
 Lögfræðiaðstoð  STF veitir félagsmönnum lögfræðiaðstoð ef þeir óska þess. Nauðsynlegt að hafa samband við STF í síma 553 5040.
 Veikindi maka/barna  Styrkur til aðhlynningar og vegna mjög alvarlegra eða langvarandi veikinda og/eða andláts maka eða barna innan 18 ára aldurs. Sjá nánar á STF.is, reglugerð sjúkrasjóðs
 Dánarbætur  520.000 kr. vegna starfandi félagsmanns, 300.000 kr. vegna aldraðra og öryrkja.
   

Stjórnendafélög og aðrir samstarfsaðilar


 • Samband stjórnendafélaga
 • Virk starfsendurhæfing
 • Áttin starfsmenntasjóðir
 • Símenntun HA
 • Verkstjórafélag Vestmannaeyja
 • Stjórnendafélag Austurlands
 • Stjórnendafélag Norðurlands vestra
 • Stjórnendafélag norðurlands vestra
 • Brú félag stjórnenda
 • Jaðar félag stjórnenda
 • Þór félag stjórnenda
 • Vörður félag stjórnenda á Suðurlandi
 • Verkstjórafélag Suðurnesja
 • Þór félag stjórnenda
 • Verkstjórafélag Vestfjarða