Mynd1
Ólafsfjörður
Mynd2
Dalvíkurbyggð
Mynd3
Jarðböðin í Mývatnssveit
Mynd4
Þórshöfn
Mynd5
Raufarhöfn
Mynd6
Húsavík

Eyðublöð vegna umsókna má nálgast hér.

Styrkir

Heilsustyrkur Allt að 75% af reikningi, hámark 25.000 kr. til félagsmanna á hverju 12 mánaða tímabili.  Regluleg ástundun í sund- skíða- eða golfiðkun, ásamt líkamsræktarstöðvum er styrkhæf.
Útilegukortið og Veiðikortið
BERG selur félagsmönnum sínum þessi kort með 50% afslætti.
   
Menntunarstyrkur 150.000 kr. á ári fyrir starfstengt nám, 45.000 kr. fyrir tómstundanám á 12 mán tímabili, hámark 80% af reikningi
Sjúkradagpeningar Allt að 80% af meðallaunum síðustu 12 mán. Bótatími allt að 9 mán
Sjúkraþjálfun og -nudd
Allt að 75% af kostnaði, 3.500 kr. í hvert skipti. Hámark 35 skipti á 12 mán. tímabili.
Kírópraktor  Allt að 75% af kostnaði, 3.500 kr. í hvert skipti. Hámark 35 skipti á 12 mán. tímabili.
Gleraugu 75% af kostnaði, hámark 60.000 kr. á 4 ára fresti.
Laseraugnaðgerðir 75% af kostnaði, hámark 250.000 kr. á 4 ára fresti.
Heyrnartæki 75% af kostnaði, hámark 250.000 kr. á 4 ára fresti
Sálfræðingur, félagsráðgjafi 75% af kostnaði, hámark 12.000 kr. í 20 skipti á 12 mán. tímabili.
Heilsudvöl 75% af kostnaði, hámark 150.000 kr. á 12 mán. tímabili.
Fæðingarstyrkur 100.000 kr. með nýfæddu barni á fyrstu 8 vikum eftir fæðingu.
Ættleiðing Greiddur hluti kostnaðar, hámark 200.000 kr. fyrir hvert barn á 24. mán. tímabili.
Glasa- og tæknifrjóvgun  75% af kostnaði, hámark 150.000 kr. Allt að 4 sinnum á 2 ára fresti
 Forvarnir  Greitt skoðunargjald hjá leitarstöðvum krabbameinsfélaga, Heyrna- og Talmeinastöðva.
Heilsufarsskoðun 75% af kostnaði, hámark 36.000 kr. á 4 ára fresti.
Hjartavernd 75% af kostnaði, hámark 25.000 kr. á 4 ára fresti.
 Krabbameinsskoðun  75% af kostnaði, hámark 32.000 kr. á 24 mán. tímabili.
 Hópskoðun kvenna  greidd að fullu, þ.e. legháls- og brjóstaskoðun
 Ferðakostnaður  Vegna veikinda, aðgerða og rannsókna að læknisráði, 25.000 kr. á hverja ferð fram og til baka sem er yfir 400 km. Hámark 12 ferðir á ári
 Lögfræðiaðstoð  STF veitir félagsmönnum lögfræðiaðstoð ef þeir óska þess. Nauðsynlegt að hafa samband við STF í síma 553 5040.
 Veikindi maka/barna  Styrkur til aðhlynningar og vegna mjög alvarlegra eða langvarandi veikinda og/eða andláts maka eða barna innan 18 ára aldurs. Sjá nánar á STF.is, reglugerð sjúkrasjóðs
 Dánarbætur  520.000 kr. vegna starfandi félagsmanns, 300.000 kr. vegna aldraðra og öryrkja.
   

Stjórnendafélög og aðrir samstarfsaðilar


Samband stjórnendafélaga
Virk starfsendurhæfing
Áttin starfsmenntasjóðir
Símenntun HA
Stjórnendafélag Austurlands
Stjórnendafélag Suðurlands
Verkstjórafélag Vestmannaeyja
Verkstjórafélag Suðurnesja
Verkstjóra- og stjórnendafélag Hafnarfjarðar
Brú félag stjórnenda
Stjórnendafélag Vesturlands
Jaðar félag stjórnenda
Stjórnendafélag Vestfjarða
Stjórnendafélag Norðurlands vestra