568-3000 - Stéttarfélag stjórnenda og lykilstarfsfólks - bergfs@bergfs.is
Ólafsfjörður
Dalvíkurbyggð

Dalvíkurbyggð

Jarðbjöðinn í Mývatnssveit

Jarðböðin í Mývatnssveit

Þórshöfn

Raufarhöfn

Raufarhöfn

Húsavík

Húsavík

Heilsustyrkur

Styrkur til heilsueflingar greiðist félagsmönnum Bergs einu sinni á hverju 12
mánaða tímabili. Styrkurinn getur numið allt að 75% af reikningsupphæð,
þó að hámarki 35.000 kr. til félagsmanna er greiða til félagsins af launum
yfir lágmarkstekjuviðmiði sjúkrasjóðs STF, sem nú er 501.638 kr.
Sé greitt af lægri launum skerðist greiðslan hlutfallslega.
Örorku- og ellilífeyrisþegar eru þó undanskildir frá þeirri reglu.
Til að öðlast rétt á greiðslu heilsustyrks þarf félagsmaður að hafa greitt til
félagsins að lágmarki í 6 mánuði.
Styrkir skulu greiddir vegna óheftra aðgangskorta á opnunartíma
viðurkenndra líkamsræktarstöðva, sundlauga og skíðasvæða. Einnig vegna
ársgjalda golfklúbba eða annarrar sambærilegrar hreyfingar sem stunduð
er með reglubundnum hætti og stjórn Bergs telur uppfylla almennar kröfur
til heilsueflingar. Kort skulu gefin út á nafn félagsmanns og vera að
lágmarki með þriggja mánaða gildistíma.
Við styrkveitingu skal framvísa reikningi með nafni og kennitölu
félagsmanns sem staðfestir að greiðsla hafi verið innt af hendi.
Þannig samþykkt á stjórnarfundi Bergs 8. janúar 2018

BERG 

Félagsgjöld

Félagsgjald: 0,7 % af heildarlaunum
Sjúkrasjóður: 1 % af heildarlaunum
Orlofssjóður: 0,25 % af heildarlaunum
Starfsmenntasjóður: 0,4 % af heildarlaunum

Bókunarmiðstöð
Kt. 680269-7699.
Banki 0130-26-375

Staðsetning

Glerártorg 2 hæð 600, akureyri

i

KT: 540775-1179

bergfs(hjá)bergfs.is

568 3000

568 3000

Glerártorg 2 hæð