568-3000 - Stéttarfélag stjórnenda og lykilstarfsfólks - bergfs@bergfs.is
Ólafsfjörður
Dalvíkurbyggð

Dalvíkurbyggð

Jarðbjöðinn í Mývatnssveit

Jarðböðin í Mývatnssveit

Þórshöfn

Raufarhöfn

Raufarhöfn

Húsavík

Húsavík

Styrkir til félagsmanna.

 

zss

Heilsustyrkur Allt að 75% af reikningi, hámark 35.000 kr. til félagsmanna á hverju 12 mánaða tímabili.  Regluleg ástundun í sund- skíða- eða golfiðkun, ásamt líkamsræktarstöðvum er styrkhæf.
Útilegukortið og Veiðikortið
BERG selur félagsmönnum sínum þessi kort með 50% afslætti.
 
Menntunarstyrkur 150.000 kr. á ári fyrir starfstengt nám, þ.a. getur verið 10.000 kr. styrkur fyrir tómstundanám á 12 mán tímabili, hámark 80% af reikning
Sjúkradagpeningar

Allt að 80% af meðallaunum síðustu 12 mán. Bótatími allt að 9 mán. Nánar á heimasíðu STF – reglugerð sjúkrasjóðs. 

 

Sjúkra- þjálfun og nudd, kírópraktor hjá löggiltum aðila og heilsunuddara skráðum innan FIHN Greitt er 75% af kostnaði, hámark 80.000 á 12 mánaða tímabili
Löggild greiðslukvittun verður að fylgja með umsókn.
Gleraugu 75% af kostnaði, hámark 70.000 kr. á 3 ára fresti.
Laser/augnaðgerðir 75% af kostnaði, hámark kr. 100.000 x 2, á 4 ára fresti. 
Heyrnartæki 75% af kostnaði, hámark 125.000 kr. á hvort eyra á 4 ára fresti.
Sálfræðingur, félagsráðgjafi 75% af kostnaði fyrir hvert skipti, hámark kr. 80.000, yfir 12 mánaða tímabil. Löggild greiðslukvittun verður að fylgja með umsókn.
Heilsudvöl
Félagsmenn í starfi; allt að 28 dagar á 12 mán. tímabili á viðurkenndu heilsuhæli, 75% af kostnaði, hámark 150.000 kr. Ellilífeyrisþegar og öryrkjar; sama nema á 24 mán. tímabili. Miðað er við flokk 2 N.L.F.Í. (Gullströnd).
Fæðingarstyrkur 170.000 kr. með nýfæddu barni á fyrstu 8 vikum eftir fæðingu.
Ættleiðing Greiddur hluti kostnaðar, hámark 200.000 kr. fyrir hvert barn á 24. mán. tímabili.
Glasa- og tæknifrjóvgun  75% af kostnaði, hámark 150.000 kr. Allt að 4 sinnum á 2 ára fresti
 Forvarnir  Greittddur hluti skoðunargjalds hjá leitarstöðvum krabbameinsfélaga, Heyrna- og Talmeinastöðva.
Heilsufarsskoðun 75% af kostnaði, hámark 36.000 kr. á 4 ára fresti.
Hjartavernd 75% af kostnaði, hámark 25.000 kr. á 4 ára fresti.
HL-Stöðin Hámarksgreiðsla 6.000 kr.- á mánuði.
 Krabbameinsskoðun Reglubundin krabbameinsleit, greitt 75% af kostnaði, hámark kr. 32.000 á 24 mánaða fresti. 
 Ferðakostnaður  Vegna veikinda, aðgerða og rannsókna að læknisráði, 25.000 kr. á hverja ferð fram og til baka sem er yfir 400 km. Hámark 12 ferðir á ári
 Lögfræðiaðstoð  STF veitir félagsmönnum lögfræðiaðstoð ef þeir óska þess. Nauðsynlegt að hafa samband við STF í síma 553 5040.
 Veikindi maka/barna  Styrkur til aðhlynningar og vegna mjög alvarlegra eða langvarandi veikinda og/eða andláts maka eða barna innan 18 ára aldurs. Sjá nánar á STF.is, reglugerð sjúkrasjóðs
 Dánarbætur

 Við fráfall félagsmanns í starfi greiðast dánarbætur 720.000 kr, til dánarbús eða eftirlifandi maka, enda hafi viðkomandi verið sjóðsfélagi í a.m.k. 6 mánuði við andlát. Greiða börnum eða forráðamanni barna félagsmanns, fyrir hvert barn innan 18. ára aldurs 260.000 kr
 Ef félagsmaður er á sjúkradagpeningum þegar hann fellur frá, greiðast sömu dánarbætur og fyrir félagsmann í fullu starfi.                                          Nánari upplýsingar um alla styrki er að finna í reglugerðum sjúkrasjóðs inni á heimasíðu STF.

 

Sækja um heilsustyrk