568-3000 - Stéttarfélag stjórnenda og lykilstarfsfólks - bergfs@bergfs.is
Ólafsfjörður
Dalvíkurbyggð

Dalvíkurbyggð

Jarðbjöðinn í Mývatnssveit

Jarðböðin í Mývatnssveit

Þórshöfn

Raufarhöfn

Raufarhöfn

Húsavík

Húsavík

Styrkir til félagsmanna.

Heilsustyrkur Allt að 75% af reikningi, hámark 35.000 kr. til félagsmanna á hverju 12 mánaða tímabili.  Regluleg ástundun í sund- skíða- eða golfiðkun, ásamt líkamsræktarstöðvum er styrkhæf.
Útilegukortið og Veiðikortið
BERG selur félagsmönnum sínum þessi kort með 50% afslætti.
 
Menntunarstyrkur 150.000 kr. á ári fyrir starfstengt nám, þ.a. getur verið 10.000 kr. styrkur fyrir tómstundanám á 12 mán tímabili, hámark 80% af reikning
Sjúkradagpeningar Allt að 80% af meðallaunum síðustu 12 mán. Bótatími allt að 9 mán
Sjúkra- þjálfun og nudd, kírópraktor Allt að 75% af kostnaði, 3.500 kr. í hvert skipti. Hámark 35 skipti á 12 mán. tímabili.
Gleraugu 75% af kostnaði, hámark 60.000 kr. á 4 ára fresti.
Laseraugnaðgerðir 75% af kostnaði, hámark 250.000 kr. á 4 ára fresti.
Heyrnartæki 75% af kostnaði, hámark 125.000 kr. á hvort eyra á 4 ára fresti.
Sálfræðingur, félagsráðgjafi 75% af kostnaði, hámark 12.000 kr. í 20 skipti á 12 mán. tímabili.
Heilsudvöl
Félagsmenn í starfi; allt að 28 dagar á 12 mán. tímabili á viðurkenndu heilsuhæli, 75% af kostnaði, hámark 150.000 kr. Ellilífeyrisþegar og öryrkjar; sama nema á 24 mán. tímabili. Miðað er við flokk 2 N.L.F.Í. (Gullströnd).
Fæðingarstyrkur 170.000 kr. með nýfæddu barni á fyrstu 8 vikum eftir fæðingu.
Ættleiðing Greiddur hluti kostnaðar, hámark 200.000 kr. fyrir hvert barn á 24. mán. tímabili.
Glasa- og tæknifrjóvgun  75% af kostnaði, hámark 150.000 kr. Allt að 4 sinnum á 2 ára fresti
 Forvarnir  Greitt skoðunargjald hjá leitarstöðvum krabbameinsfélaga, Heyrna- og Talmeinastöðva.
Heilsufarsskoðun 75% af kostnaði, hámark 36.000 kr. á 4 ára fresti.
Hjartavernd 75% af kostnaði, hámark 25.000 kr. á 4 ára fresti.
HL-Stöðin Hámarksgreiðsla 6.000 kr.- á mánuði.
 Krabbameinsskoðun  75% af kostnaði, hámark 32.000 kr. á 24 mán. tímabili.
 Hópskoðun kvenna Greidd að fullu, þ.e. legháls- og brjóstaskoðun
 Ferðakostnaður  Vegna veikinda, aðgerða og rannsókna að læknisráði, 25.000 kr. á hverja ferð fram og til baka sem er yfir 400 km. Hámark 12 ferðir á ári
 Lögfræðiaðstoð  STF veitir félagsmönnum lögfræðiaðstoð ef þeir óska þess. Nauðsynlegt að hafa samband við STF í síma 553 5040.
 Veikindi maka/barna  Styrkur til aðhlynningar og vegna mjög alvarlegra eða langvarandi veikinda og/eða andláts maka eða barna innan 18 ára aldurs. Sjá nánar á STF.is, reglugerð sjúkrasjóðs
 Dánarbætur  520.000 kr. vegna starfandi félagsmanns, 300.000 kr. vegna aldraðra og öryrkja. Eftirlifandi maki eða forráðamaður barns félagsmanns innan 18 ára aldurs fær að auki greiddar 520.000 kr. með fyrsta barni og 260.000 kr. með hverju barni eftir það. 

 

Sækja um heilsustyrk